Hlášení změn SSZ

Změníl(a) - Lucie Mácová

Zaměstnavatel je povinen vést potřebné záznamy o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok zaměstnance na dávky důchodového pojištění a jejich výplatu. Tyto informace předává Okresní správě sociálního zabezpečení v situacích určených zákonem nebo na základě výzvy OSSZ, případně ČSSZ. Veškeré změny musí zaměstnavatel oznámit zpravidla do 8 dnů.

Oznámení změn je v programu možné provést buď přes postranní menu Mzdy / Hlášení / Hlášení změn SSZ:

nebo z karty zaměstnance na záložce Pojištění, důchody / Hlášení změn OSSZ:

Toto hlášení pracuje obdobně jako hlášení na ZP. Podání může probíhat elektronicky přes VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání), v tom případě je třeba mít vyřízené potřebné certifikáty. Je také možné hlášení zpracovat přes stránky ČSSZ.

Postup podání hlášení přes VREP:

Na filtrační dlaždici K vyřízení najdete záznamy, které je třeba odeslat na SSZ. Po odeslání se záznamy přesunou na dlaždici Čeká na potvrzení a pokud vše proběhne v pořádku, skončí záznam na dlaždici Vyřízeno, v případě problému na dlaždici Nelze odeslat. Na dlaždici Vše se zobrazují historicky všechny záznamy.

Existuje několik možností podání hlášení:
  1. proklikem do záznamu/řádku, kde na konci stránky je tlačítko E-podání, přes které můžete podání provést. V případě, že odesíláte podání poprvé, musíte zadat kvalifikovaný certifikát, který máte uložený v počítači - vyberete ho přes možnost Zvolit soubor a zadáte heslo. Pokud jste už certifikát jednou zadali, program si to pamatuje a při dalším podání ho rovnou nabídne. Potvrdíte ho tlačítkem OK nebo pokud potřebujete vybrat jiný certifikát, použijete tlačítko Změnit a následně Zvolit soubor, kdy vyberete v počítači uložený kvalifikovaný certifikát, zadáte heslo a poté vše uložíte tlačítkem OK;

a) vybíráte certifikát uložený v počítači:

b) program si pamatuje již jednou zadaný certifikát a ten přednabídne:

  1. přes ikonu šipky umístěnou na konci řádku záznamu, další postup je stejný jako v bodě 1;
  2. při hromadném podání: záznam vyberete zatržením check-boxu na začátku řádku a tím se zaktivní tlačítka nad seznamem, použijete tlačítko Provést e-podání a další postup už je opět stejný - buď zadáte certifikát nebo jen potvrdíte ten, který vám to nabídne.
Při komunikaci přes VREP může dojít k chybám a hlášení se z nějakého důvodu neodešle. K jakým chybám nejčastěji dochází a jak problém s odesláním vyřešit, najdete v článku zde.


Jak hodnotíte článek?