Hlavní stránka a ovládání

Změníl(a) - Martina Dufková

Po úspěšném přihlášení do plusPortalu se vždy zobrazí hlavní stránka. Ta je rozdělena do tří základních částí:

  • ovládací lišta
  • hlavní menu
  • pracovní plocha

Ovládací lišta

Do horní části obrazovky je umístěna ovládací lišta, která je dostupná ve všech stránkách plusPortalu a její prvky slouží k ovládání plusPortalu. Na ovládací liště je umístěno logo, ikona pro krok zpět a v pravé části pak ikona schránky se zprávami (zvoneček), fotografie přihlášeného uživatele (ta současně slouží jako odkaz pro přístup do osobního nastavení) a tlačítko pro odhlášení ze systému.

Logo

Proklik na logu slouží vždy pro vrácení na hlavní (úvodní) stránku plusPortalu s rozmístěnými dlaždicemi.

Ikona pro návrat

Ikona pro návrat má jedinou roli - umožní vždy se vrátit o krok zpět na předchozí stránku. Může se zdát, že její účel je stejný jako "šipka zpět" přímo v prohlížeči. Do jisté míry ano, ale v jednom detailu se liší - pokud v prohlížeči přejdete ze stránky A na stránku B, pak zase na stránku A, pak zase zpět na stránku B, šipka pro návrat v prohlížeči tuto cestu zopakuje (2x). Šipka zpět v plusPortalu všechny mezikroky vynechá a přejde rovnou na předchozí stránku.

Podmenu

Do ovládací lišty jsou dále umístěny volby (nabídky) pro moduly z hlavního menu. Tzn. po zvolení konkrétního modulu v hlavním menu se v ovládací liště zobrazí menu pro již konkrétní práci a úkony ve zvoleném modulu.

Centrální inbox (zvoneček)

Proklik na této ikoně otevře schránku, do které přihlášenému uživateli přichází všechna oznámení, požadavky a ne/vyřízené žádosti od ostatních uživatelů plusPortalu. Může zde být například žádost o schválení dovolené (pokud jste v pozici nadřízeného, který schvaluje dovolenou) nebo naopak vyrozumění o schválení (pokud jste žadatel). Je-li ve schránce něco k vyřízení, svítí u zvonečku červený terčík s počtem úkolů, které je třeba vyřídit. Kliknutím na tuto ikonku se zobrazí rychlý náhled na obsah schránky, kde se můžete prokliknout přímo k potřebné funkci pro vyřízení záležitosti. Více informací o centrálním inboxu naleznete v samostatném článku zde.

Osobní menu

Pravá část horní lišty je vyhrazena pro zobrazení fotografie přihlášeného uživatele. Kliknutím na tuto fotografii, případně rozbalovací šipku, se otevře osobní menu, ve kterém najdete funkce pro osobní nastavení, změnu hesla, nastavení jazyka, online nápovědu nebo zjištění verze programu.

Přístupová oprávnění
Některé funkce osobního menu jsou ovlivněny přístupovými právy Osobní možnosti.

Odhlásit

V pravém horním rohu ovládací lišty se nachází tlačítko pro ruční odhlášení ze systému. Systém se jím definitivně odhlásí a přejde na stránku, ze které je možné se znovu přihlásit.

Při zobrazení plusPortalu na malém monitoru, případně na mobilním telefonu je tlačítko pro odhlášení skryto v osobním menu.

Hlavní menu

Hlavní menu je umístěno v levé části obrazovky a nabízí všechny dostupné funkce plusPortalu. Nabídka odpovídá zakoupeným licencím na moduly plusPortalu a zvoleným přístupovým právům. Tzn. nabídka v menu u zaměstnance se nemusí shodovat s tím, co vidí např. vedoucí nebo personalistka.

Kliknutím na některou položku v hlavním menu se v horní ovládací liště otevřou další funkce dané agendy, ve kterých můžete dále pracovat (tzv. podmenu). Např. vyberete-li si v hlavním menu Osobní informace, je vám v ovládací liště nabídnuta - Osobní složka, Chci potvrzení, Chci oznámit, Vyhledat kontakt, Ankety, Novinky (nabídka může být upravena pomocí přístupových práv).

Pokud vám umístění hlavního menu v levé části z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete je pomocí křížku schovat. Nadále bude hlavní menu dostupné pomocí ikony umístěné na horní ovládací liště vedle ikony pro návrat zpět. Zpět je možné hlavní menu vrátit pomocí "připínáčku".

Ovládání plusPortalu přes hlavní menu představuje základní, ale nikoliv jediný způsob. Pro častěji používané funkce je na hlavní stránce k dispozici další způsob jak je spouštět, a to prostřednictvím dlaždic na hlavní stránce (viz níže).

Pracovní plocha

Hlavní část obrazovky vyplňuje pracovní plocha, na kterou lze rozmístit dlaždice pro rychlý přístup k často používaným funkcím. Do pravého dolního rohu hlavní obrazovky jsou umístěny ikony na jejich úpravu. Zároveň je zde i ikona pro nastavení pozadí plochy.

Dlaždice

Největší část hlavní stránky je vyhrazena pro ovládací dlaždice. Kteroukoliv položku ovládacího menu si můžete umístit v podobě dlaždice na hlavní stránku a mít ji tak po ruce bez nutnosti prohledávat menu. Jedním kliknutím na dlaždici se spustí funkce, kterou dlaždice reprezentuje. Některé dlaždice navíc mohou zobrazovat různá upozornění. Pro lepší viditelnost dlaždic je možné změnit pozadí hlavní stránky.

Dlaždice si může každý zaměstnanec nastavit sám dle svých preferencí nebo můžete zaměstnancům tuto možnost odebrat a rozmístění dlaždic spravovat centrálně pro všechny jednotně. Případně lze oba režimy kombinovat a některým zaměstnancům umožnit individuální nastavení a jiným pouze centrální.

Přístupová oprávnění
Viditelnost ikon na úpravu dlaždic a nastavení pozadí plochy je ovlivněno přístupovým právem Osobní možnosti / Nastavení dlaždic hlavní stránky respektive Osobní možnosti / Privátní nastavení pozadí hlavní stránky a Osobní možnosti / Centrální nastavení vzhledu hlavní stránky.


Jak hodnotíte článek?