Osobní nastavení

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci osobního nastavení si do jisté míry můžete nastavit vzhled a některé funkce dle svých preferencí. Osobní nastavení je v plusPortalu dostupné z horní ovládací lišty, kde v její pravé části kliknutím na jméno, fotografii nebo rozbalovací šipku otevřete osobní menu a zvolíte nabídku Osobní nastavení.

Stránka osobního nastavení je rozdělena do několika sekcí:

Přidělené sady práv

Slouží pro kontrolu případně zjištění sad práv, která jsou přihlášenému zaměstnanci přidělena. Každý zaměstnanec může mít přiděleno více sad současně.

Po spuštění

Tato sekce slouží pro nastavení domovské stránky (tj. stránka, která se zobrazuje po přihlášení nebo po kliknutí na logo v levém horním rohu). Dále je zde možné nastavit výchozí jazyk.

Vzhled a ovládání

V rámci této sekce lze upravit vzhled zobrazovaných stránek a také chování programu (např. je možné vypnout ukazatel průběhu načítání stránky nebo zajisti neodhlášení při delší nečinnosti v programu).

Centrální inbox

V sekci věnované centrálnímu inboxu lze vybrat položky, na které chcete být upozorňováni ve zvonečku na ovládací liště.

Nastavení notifikací

V této sekci vidíte seznam činností, u kterých máte nastaveno právo vykonávat je a tak u nich můžete nastavit způsob upozornění. Výchozí nastavení odesílá notifikace na e-mail ihned po vzniku události. Pokud chcete zachovat toto nastavení, dále nic neměňte. V opačném případě si zde můžete nastavit jakým způsobem a kdy vám budou chodit notifikační e-maily. V případě vaší nepřítomnosti je možné v této sekci nastavit přesměrování e-mailů na někoho jiného.


Jak hodnotíte článek?