Centrální inbox

Změníl(a) - Martina Dufková

Inbox je centrální schránka, do které každému zaměstnanci přichází zprávy, výzvy a upozornění podle toho, co se po něm vyžaduje. Je umístěn v ovládací liště plusPortalu jako ikona zvonečku. Zde je notifikační inbox stále na očích a informuje uživatele o všech upozorněních, která jsou pro něj určeny.

Pokud existují pro přihlášeného uživatele nějaká upozornění nebo zprávy, svítí vedle zvonečku i červený terčík s jejich počtem. Po kliknutí na ikonu zvonečku se zobrazí seznam kategorií s počtem příslušných zpráv v každé kategorii. Výběrem dané kategorie pak plusPortal přesměruje uživatele na stránku, kde je možné řešit požadované úkoly nebo zjistit podrobnosti. Pokud některá kategorie neobsahuje žádné upozornění, příslušná položka menu se nezobrazí.

O tom, co se má v centrálním inboxu zobrazovat, si do jisté míry můžete rozhodovat sami. Přes volbu Osobní nastavení vstoupíte do nastavení, kde vyhledáte sekci Centrální inbox. Zde si zatržením check-boxu vyberete položky, na které chcete být upozorňováni.

Pokud si například v nastavení centrálního inboxu zatrhnete volby „Žádosti ke schválení“, „Oznámení k žádostem“, „Úkoly ke zpracování žádostí“ a "Ankety", budou se vám pod ikonou zvonečku zobrazovat následující upozornění Ke schválení, Zprávy a novinky, Ke zpracování a Ankety.

Ke schválení

Po kliknutí na položku Ke schválení se zobrazí stránka pro schválení požadavků, které lze tlačítky otevřít, schválit nebo zamítnout. Detail požadavku lze otevřít rovněž kliknutím na příslušný řádek. Požadavky se v inboxu zobrazují do té doby, než jsou zpracovány. Sledují se zde žádosti z modulů Pracovní cesty, Volno, Drobné výdaje, Vzdělávání, Odměny.

V nabídce ke schválení se můžou v návaznosti na zakoupenou licenci na modul zobrazovat tato upozornění na požadavky:

- Schválení pracovní cesty

- Schválení vyúčtování pracovní cesty

- Schválení drobných výdajů

- Schválení vyúčtování drobných výdajů

- Schválení pracovního volna

- Schválení odměny

- Schválení účasti na plánovaném školení

- Schválení účasti na mimořádném školení

 

Zprávy a novinky

Po kliknutí na položku Zprávy a novinky se zobrazí stránka s různými interními sděleními a výzvami. Můžete zde být například informováni o provedené změně, kterou jste jako zaměstnanec oznamovali nebo o vystavení potvrzení, které jste požadovali (potvrzení je možné si také stáhnout). Sledují se zde zprávy a novinky z modulů Pracovní cesty, Volno, Mzdy, Drobné výdaje, Vzdělávání, Personalistika, Odměny a Nábor.

Ke zpracování

Po kliknutí na položku Ke zpracování se zobrazí stránka s požadavky ke zpracování, kde lze zobrazit podrobnosti nebo historii. Samotný požadavek se otevře kliknutím na příslušný řádek. Požadavky na zpracování se v inboxu zobrazují do té doby, než jsou zpracovány. Sledují se zde žádosti z modulů Základní modul, Pracovní cesty, Mzdy, Drobné výdaje a Personalistika.

V nabídce ke zpracování se můžou v návaznosti na zakoupenou licenci na modul zobrazovat tato upozornění na požadavky:

-          Požadavek na HR panelu

-          Předloženo vyúčtování pracovní cesty

-          Předloženo vyúčtování drobných výdajů

-          Předložena žádost o vystavení potvrzení

-          Předložen požadavek na změnu prohlášení k dani

-          Dokončete vyúčtování pracovní cesty

-          Byla vám delegována pravomoc

-          Máte nový výplatní lístek

-          Máte nový evidenční list důchodového pojištění

-          Zveřejněna nová anketa

-          Zveřejněna nová zpráva

Ankety

Po kliknutí na položku Ankety se zobrazí stránka se zobrazením zveřejněných anket, na jejichž odpovědi lze v rámci plusPortalu odpovídat. K dispozici je jednoduché zobrazení jednotlivých anket s možností reakcí na nadefinované odpovědi. Po odeslání odpovědi se anketa odešle personalistovi ke zpracování.  

V inboxu se zobrazí vždy pouze informace k modulům, které jsou aktuálně nastavené v licenčním souboru (zakoupené a nastavené moduly).


Jak hodnotíte článek?