Průměrný hodinový výdělek

Změníl(a) - Lucie Mácová

Průměrný hodinový výdělek (dále jen PHV) se v programu přepočítává automaticky při měsíční uzávěrce vždy na konci rozhodného období, tj. čtvrtletí (3., 6., 9. a 12. měsíc).

Podmínkou pro automatický přepočet PHV je zařazení zaměstnance do zpracování mezd.

PHV na kartě zaměstnance

Informaci o aktuálním PHV má každý zaměstnanec na své kartě (Zaměstnanci / HR panel / karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce PHV).

Kromě jiného zde najdete možnost PHV Přepočítat, která se využije např. u nového nástupu.

Aktuální PHV je programem automaticky vypočítán z údajů z předchozího rozhodného období (čtvrtletí) a detail výpočtu je možné zobrazit proklikem údaje PHV podrobnosti.

Zde zjistíte informace o tom, jaké hodnoty jakého rozhodného období byly použity pro výpočet aktuálního PHV.

Ruční zadání PHV

V některých případech je nutné PHV zadat ručně nebo ho přepsat a označit jako pravděpodobný průměr:

Dále je možné zadaný PHV zafixovat označením volby Vypnout pravidelný přepočet. Využívá se v ojedinělých případech, např. při odchodu na mateřskou dovolenou, kdy je možné touto volbou zafixovat aktuální PHV pro proplacení dovolené po MD a následně tuto volbu zrušit.

Při použití volby „Vypnout pravidelný přepočet“ nebude docházet k přepočtu PHV po ukončeném čtvrtletí.

Pokud opravíte PHV na kartě zaměstnance v měsíci, za který již máte uzavřené mzdy, tak Vás program upozorní hláškou, že se změna ve mzdě promítne až v následujícím mzdovém období:

PHV v měsíčním zpracování mezd

PHV je možné přepsat i přímo ve mzdě (Mzdy / Měsíční zpracování mezd / Zpracování mezd) tlačítkem Upravit podklady / záložka Základ a PHV.

Změna se projeví pouze v konkrétní mzdě v daném měsíci. V kartě zůstává PHV stále stejný.
Na začátku nového čtvrtletí je dobré si ve Zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) vytvořit Kontrolní zobrazení, do kterého si přidáte sloupec Aktuální PHV (z karty/smlouvy) a sloupec PHV (ze mzdy). Jak přidat sloupce do zobrazení, zjistíte ve videu v tomto článku.

Výpočet PHV

Výpočet je proveden na základě nastavení započitatelnosti do PHV v jednotlivých složkách mzdy (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Složky mzdy).

Do výpočtu PHV vstupují tyto položky:
  • základní příjmy za čtvrtletí z těch mzdových složek, které mají v započitatelnosti nastaveno, že zvyšují příjem pro výpočet PHV tj. základní mzda (je již přednastavena dodavatelsky), dále příplatky, prémie a odměny;
Při ručním zadávání mzdové složky je třeba dbát na správné nastavení započitatelnosti.
Příklad nastavení započitatelnosti u mzdové složky číslo 10100 Základní mzda:
  • hodiny pro výpočet PHV;
  • odměny za čtvrtletí - bere se poměrná část odměny.

Pro správnou funkčnost výpočtu PHV je důležité nastavit:
  • údaj Směn týdně zadaný v rozvrhu směn zaměstnance (modul Pracovní doba):
  • Standardní rozvrh směn u společnosti (8 hod. nebo 7,5 hod. denně, Po-Pá, 5 směn týdně). Podle tohoto standardního rozvrhu pak dochází k přepočtu odpracovaných dnů pro výpočet PHV u rozvrhů s nepřetržitým provozem s délkou směny např. 11,5 hodin, 3,5 směny týdně. Směna 11,5 hod. je pak započítaná jako 1,5 dne.
Standardní rozvrh směn se nastaví volbou v postranním menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Registrace zaměstnavatele u institucí:

Reporty

Pro kontrolu výpočtu PHV jsou v menu Mzdy / Ke stažení dostupné tyto reporty:

  • Výsledky ostrého/opravného výpočtu PHV - report obsahuje výsledky ostrého výpočtu po ukončeném rozhodném období a pro nové smlouvy v průběhu čtvrtletí nástupu.
  • Kontrolní výpočet PHV - report slouží pro kontrolu výpočtu PHV.

Opravný výpočet PHV

Před zpracováním mezd za první měsíc čtvrtletí (1,4,7,10) je možnost hromadného přepočtu PHV zaměstnanců volbou v postranním menu Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců / Hromadné úpravy / Opravný výpočet PHV.
Použitím této hromadné úpravy se PHV přepíše v kartě zaměstnance.
Při změně nastavení mzdové složky a následném přepočtu PHV (použití hromadné úpravy Opravný výpočet PHV) se změna ve mzdě projeví okamžitě.

V případě změny provedené v kartě zaměstnance / Zpracování mzdy / Výpočet mzdy / Náhrady za svátek i po následném přepočítání mzdy se změna projeví až v následujícím čtvrtletí.

 


Jak hodnotíte článek?