Používání průměrného výdělku

Změníl(a) - Lucie Mácová

V jakých případech se použije průměrný výdělek:

  1. Při náhradách ušlé mzdy - za dovolenou (čerpání i proplacení), za placené překážky v práci na straně zaměstnance, za překážky v práci na straně zaměstnavatele.
  2. Jako základ pro výpočet některých složek mzdy a odměn - např. příplatek za práci přesčas, ve svátek, v sobotu a neděli, v noci, odměna za pracovní pohotovost.
  3. Při výpočtu náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
  4. Při výpočtu některých nemzdových plnění - např. odstupné.
  5. Limity při náhradách škody - např. z titulu obecné odpovědnosti zaměstnance - max. 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku.
  6. Při náhradách za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší nemocenského nebo nižším výdělkem).
  7. Jako základ pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

Další důležité informace týkající se práce s průměrným výdělkem v plusPortalu najdete v článcích Průměrný hodinový výdělek a Pravděpodobný PHV.


Jak hodnotíte článek?