Sady přístupových práv

Změníl(a) - Lucie Mácová

Modul Stravování obsahuje sadu číselníků pro řízení celého procesu stravování a obrazovku pro nastavení základních parametrů. Dále je zde stěžejní funkce pro každoměsíční vyhodnocení odebrané stravy, porovnání s nároky na dotace podle docházky a příprava podkladů pro zpracování mezd.

Pro přístup k nastavení a číselníkům je nutné mít nastavena administrátorem aplikace přístupová práva:

ADMINISTRÁTOR STRAVOVÁNÍ je uživatel plusPortalu, který může nastavovat základní chování modulu, spravovat číselníky a ručně zasahovat do objednávek, které zaměstnanci udělají.

Sada práv Zaměstnanec obsahuje pouze 1 právo a to pro objednání jídla na Objednávkovém portálu.

Strava pro návštěvy

Dále je možné nastavit, zda uživatel bude mít oprávnění objednávat stravu pro návštěvníky. Musí mít přiřazeno právo Objednávky pro návštěvy.


Jak hodnotíte článek?